Biljart

Het CARAMBOLLEKE van de biljarters

Goede vrienden biljarters. Maak u nog geen zorgen en blijf nog maar rustig verder met uw gedachten bij het tennis. De winter duurt zo al lang genoeg. Toch wilde ik er al uw aandacht op vestigen om eens af en toe naar de keu te grijpen. Kwestie om klaar te staan tegen de start van de nieuwe handicap.

Het hoe' wat en wanneer komt hier uiteraard uitgebreid aan bod' samen met een flinke pot . En daarna gaan we voorgoed weer van start. Uiteraard worden de vaste waarden terug verwacht maar moest iemand de lust bekruipen het ook eens te proberen' laat u niet afschrikken. Elke dinsdag namiddag wordt er verbeten gestreden' gelachen maar vooral veel gekletst.

Hoewel' ooit al van het etikette van het biljartspel gehoord ?

Punt 3 zegt : maak geen praatje met uwen tegenstander: uw beider aandacht wordt afgeleid en u mist beiden onnodig. Punt 4 : ook een praatje met een toeschouwer is voor den tegenspeler vervelend en bederft zijn stemming' te meer als hij telkens moet aankondigen dat hij gemist heeft en dan nog zelfs den speelbal moet aanwijzen. (uitreksel uit "Het Biljartspel" door J. Dommering en P. De Goede anno 1950)

Tot Slot...
Tot daar deze kordate vingerwijzing aan al wie van etikette houdt.

Te contacteren verantwoordelijke: info@tcterlinden.be